Barack Obama

Barack Hussein Obama II var USA's 44. præsident fra 2009 til 2017. Han var den første præsident i USA med en afrikansk far og amerikansk mor.

Obama blev født i delstaten Hawaii i 1961. I løbet af hans opvækst boede hans familie desuden i både Washington og Indonesien. Hans videre uddannelse foregik i USA, hvor han blandt andet læste statskundskab med speciale i internationale relationer på Columbia University i New York og jura på Harvard Law School. Efter at have færdiggjort jura-studiet fik Obama arbejde som borgerrettighedsadvokat.

Hans politiske karriere i Det Demokratiske Parti begyndte, da han blev valgt ind i Illinois' senat i 1996. I 2004 blev han valgt til USA's senat som repræsentant for Illinois. I begge positioner var han med til at skabe ny lovgivning, som især havde til formål at forbedre vilkårene for amerikanere i de lavere samfundsklasser.

I 2007 annoncerede Obama sit præsidentkandidatur som repræsentant for demokraterne. Hans valgkampagne var baseret på et optimistisk budskab om håb for en bedre fremtid med det berømte kampagneslogan “Yes We Can!” I 2008 blev Obama valgt som præsident i en overbevisende sejr over John McCain. I 2012 blev han genvalgt til sin anden præsidentperiode efter valgkampen mod Mitt Romney, og i januar 2017 overdrog han præsidentembedet til republikaneren Donald J. Trump.

I 2017 grundlagde han Obama-fonden, som har til formål at fortsætte arbejdet for de politiske projekter, som han kæmpede for i løbet af sin tid som præsident. Obama har desuden ved flere lejligheder udtalt sig kritisk om sin efterfølger, Donald Trump, så han er fortsat involveret i amerikansk politik, selvom han ikke længere har sin officielle position.

Barack Obama er gift med Michelle Obama og har to børn, Sasha og Melia.

Barack Obamas politik

Som præsident var Obama især kendt for mærkesager inden for sundhed, våbenlovgivning, immigration og udenrigspolitik.

Han arbejdede særligt på at skabe et nyt sundhedssystem i USA, som skulle være tilgængeligt for flere borgere. Det resulterede i the Affordable Care Act (populært kendt som Obamacare), som blev lanceret i 2010 til en blandet modtagelse. Obamas efterfølger, Donald Trump, har forsøgt at afskaffe systemet, men han har haft svært ved at opnå støtte til et konkret alternativ.  

I forbindelse med en lang række masseskyderier i USA indførte Obama forskellige stramninger på våbenområdet og kom med mange lovforslag om at regulere salg af våben på forskellige måder. I nogle tilfælde var den politiske modstand fra republikanerne dog så stor, at det var svært at få gennemført ny lovgivning på området.

Obama kæmpede for immigranters rettigheder og erklærede i 2014, at visse grupper af illegale immigranter kunne få en begrænset form for opholds- og arbejdstilladelse, hvis de frivilligt meldte sig selv til myndighederne. Han var dog nødt til at gennemføre den nye politik udenom Senatet og Repræsentanternes Hus, hvilket medførte skarp kritik fra hans politiske modstandere, som anklagede ham for magtmisbrug.

Obama var medvirkende til at trække mange amerikanske soldater ud af Irak, men var dog fortsat involveret i en række militære konflikter i sin regeringsperiode, især i Afghanistan og Libyen. Obama beordrede desuden bombeangreb mod Islamisk Stat i Syrien i slutningen af sin anden præsidentperiode.

Det succesfulde angreb mod Osama Bin Laden i 2009, som resulterede i den berygtede terroristleders død, var et militært højdepunkt for Obamas regering.

Obamas popularitet var stor i starten, men dalede efterhånden som det blev klart, at han ikke var i stand til at gennemføre alle de projekter, som han havde lovet under valgkampen. Da Obamacare blev lanceret med en del startvanskeligheder, faldt hans popularitet desuden til et nyt lavpunkt. Hans popularitet steg dog igen op til valget i 2012, hvor han blev genvalgt. I løbet af hans anden valgperiode faldt hans popularitet igen, men i slutningen af hans tid som præsident var den samlede vurdering af Obama positiv.

Barack Obamas retorik

Barack Obama har holdt utallige berømte taler både før og under sin tid som USA's præsident. Hans taler er generelt retorisk velfungerende med omhyggeligt formulerede sætninger og bevidst brug af mange retoriske virkemidler.

Et centralt tema i mange af Obamas taler er optimisme og håb for fremtiden. Hans kampagneslogan fra 2007-2008, “Yes We Can”, er et godt eksempel på dette hovedtema.

Selvom USA var meget opdelt politisk under begge Obamas præsidentperioder, er fælleskab et andet hovedtema i Obamas taler. Obama prøvede i sine taler ofte at række hånden ud mod sine politiske modstandere, som dog i praksis sjældent var parate til at samarbejde med ham.

I forhold til retoriske virkemidler er Obama meget traditionel. Han laver ofte referencer til vigtige begivenheder eller personer i USA's historie. Han er glad for gentagelser og anvender særligt ofte anafor, hvor flere sætninger i træk indledes med de samme ord.

Obamas retorik er også påvirket af tidligere berømte talere i USA's historie, især Dr. Martin Luther King, Jr. I flere af sine taler kopierer Obama fx udvalgte vendinger direkte fra Kings berømte “I Have a Dream”-tale.

Obama anvender både etos, logos og patos i sine politiske taler. Han opbygger ofte etos ved at referere til sin politiske position og autoritet eller ved at inddrage erfaringer fra sin egen opvækst. Når han omtaler emner, som er relateret til race, udnytter Obama desuden sin blandede baggrund til at opnå etos. Den giver ham nemlig en unik mulighed for at formulere sig både positivt og kritisk om folk med forskellige etniske baggrunde, uden at blive anklaget for racisme.

Logos bliver ofte brugt, når Obama skal argumentere konkret for, at hans lovforslag eller politiske beslutninger vil have eller har haft en positiv effekt på USA. Her fremlægger han statistik eller rationelle argumenter for, at hans lovforslag er gennemtænkte og vil være gode for landet.

Et berømt eksempel på patos i Obamas taler kan findes i hans sejrstale fra valget i 2012. Her fortæller han en personlig historie om en lille pige med leukæmi, som blev reddet i sidste øjeblik takket være hans sundhedsreform. Generelt er Obama glad for at inddrage personlige beretninger for at få sine taler til at appellere til folks følelser  

Barack Obama
Vores produkter til Barack Obama