Argumentationsanalyse i dansk

I en argumentationsanalyse skal du analysere argumenter i det udleverede materiale. Det første skridt i en argumentationsanalyse er at finde hovedpåstanden bag et argument, og dernæst arbejde sig længere ned i analysen ved hjælp af analysemodeller.

Eksempel på argumentationsanalyse

Herunder kan du finde eksempler på argumentationsanalyser udarbejdet af andre elever. Der findes f.eks. eksempler på argumentationsanalyser af avisartikler, taler, debatter, kronikker og mange andre. Du kan bruge dem som inspiration til at skrive din egen argumentationsanalyse.

Vores egen redaktion har også udvalgt et eksempel på en god argumentationsanalyse, som du kan finde her: Eksempel på argumentationsanalyse

Vejledning til at skrive argumentationsanalyse

Før du går igang med at skrive din argumentationsanalyse, er det anbefalet at læse vores vejledning, som er udarbejdet specielt til at hjælpe med at blive bedre til at skrive argumentationsanalyser. Vejledningen gennemgår bl.a. forskellige analysemodeller, analyse ved hjælp af appelformerne etos, logos og patos samt hvordan du kan lave en argumentationsanalyse ved hjælp af elementer såsom billedsprog, ironi og sarkasme, generalisering, ordvalg osv.

Læs vejledningen til at skrive en argumentationsanalyse her