Analyse af nytårstale

Her finder du hjælp og inspiration til analyse af nytårstaler. Blandt opgaverne her finder du masser af eksempler på analyser af Dronningens og Statsministerens nytårstaler gennem årene.

Nytårstaler har en række særlige træk, som du skal komme ind på i din taleanalyse. Her finder du hjælp til din analyse af nytårstaler i vores model og vejledning til analyse af nytårstaler.