Retorisk analyse

Når du skal lave en retorisk analyse, vil det oftest være om en sagprosatekst (f.eks. en tale, kronik eller et debatindlæg). I disse tekster har afsenderen typisk et budskab eller en holdning, som de igennem teksten ønsker at overtale modtageren til at tilslutte sig. Din opgave i en retorisk analyse er altså at finde de elementer i teksten, som afsenderen anvender til at gøre teksten overbevisende.

Hvordan laver jeg en retorisk analyse?

I en retorisk analyse skal du anvende dine faglige kundskaber til at finde elementer i teksten – f.eks. afsenderens formål/budskab, tekstens kontekst, appelformer, målgruppe og analysere hvilke retoriske virkemidler, som afsenderen anvender. Hver tekst er unik, og derfor er det ikke anbefalet at følge en model punkt for punkt, da nogle elementer ikke er så betydningsfulde for teksten, som andre er. Du skal derfor vurdere det karakteristiske i teksten og finde inspiration til analysepunkter i modellen.

Eksempel på retorisk analyse

Ved at se eksempler på reklameanalyser kan du finde inspiration til at lave din egen. Herunder har vi samlet over 50 forskellige retoriske analyser indsendt af dine medstuderende. I eksemplerne kan du finde analyser af alt lige fra Johanne Schmidt Nielsens båltale i 2012 til Obamas tale ved Grant Park.

Vejledning til at skrive retorisk analyse

På Studienet har vi udarbejdet en model til retorisk analyse, som du kan bruge som dybdegående vejledning til din retoriske analyse. I vejledningen finder du bl.a. hjælp til de forskellige appelformer, kommunikation i teksten, retorikkens virkemidler, talens opbygning og hvordan du laver en god retorisk analyse af en tale eller anden tekst til et 12-tal.

Læs vores vejledning til retorisk analyse her