Dansk Synopsis

Herunder har vi samlet eksempler på synopser i danskfaget, som du kan finde inspiration i, når du skal lave din egen synopsis. Kunsten i en synopsis er at holde en god rød tråd, samtidig med at du gennemgår alle de tre taksonomiske niveauer. I en synopsis skal du bl.a. komme ind på tema, emneafgrænsning, begrundelser og samtalepunkter. Du kan tage se eksempler på, hvordan andre elever har båret sig ad med deres synopsis herunder.