Analyserende artikel i Dansk

En analyserende artikel i Dansk er stort set det samme som en litterær artikel, bortset fra at du har netadgang. Du får den analyserende artikel som opgave på STX, og modsat den litterære artikel kan du blive bedt om at analysere en video eller en film i stedet for en tekst.

Hvad skal man i en analyserende artikel?

I den analyserende artikel skal din opgaves fundament være en analyse og fortolkning. Det er her, du skal udvise korrekt brug af dine danskfaglige metoder og begreber. I opgaven skal du være i stand til at udvælge det mest centrale i teksten, for at kunne besvare opgaveformuleringen på den bedst mulige måde. En opgaveformulering kunne eksempelvis lyde på, at du skal lave en analyse og fortolkning af et værk eller to, hvor du skal fokusere på noget bestemt i teksten og til sidst perspektivere til et andet værk. Det er desuden ikke et krav at inddrage materiale fra internettet, hvis du ikke har behov for det.

Vejledning til den analyserende artikel

Vi har skrevet en vejledning, som hjælper dig lige fra du får udleveret opgaveformuleringen, til du sætter sidste punktum.

Vejledning til analyserende artikel

Eksempel på analyserende artikel i Dansk

Herunder kan du se eksempler på analyserende artikler skrevet af andre elever. De er alle skrevet ud fra en opgaveformulering tildelt eleverne. Du kan tage udgangspunkt i dem og få inspiration til at skrive din egen.