Analyserende artikel i Dansk

Den analyserende artikel er en opgave, du kan blive stillet til eksamen på STX og HF. I opgaven kan du både blive bedt om at analysere litterære tekster, medieklip og sagprosa.

Hvad skal man i en analyserende artikel?

I den analyserende artikel skal din opgaves fundament være en analyse og fortolkning. Det er her, du skal udvise korrekt brug af dine danskfaglige metoder og begreber. I opgaven skal du være i stand til at udvælge det mest centrale i teksterne, for at kunne besvare opgaveformuleringen på den bedst mulige måde. En opgaveformulering kunne eksempelvis lyde på, at du skal lave en analyse og fortolkning af et værk eller to, hvor du skal fokusere på noget bestemt i teksten og til sidst perspektivere til et andet værk. Det er desuden ikke et krav at inddrage materiale fra internettet, hvis du ikke har behov for det.

Vejledning til den analyserende artikel

Vi har skrevet en vejledning, som hjælper dig lige fra du får udleveret opgaveformuleringen, til du sætter sidste punktum.

Vejledning til analyserende artikel

Eksempel på analyserende artikel i Dansk

Herunder kan du se eksempler på analyserende artikler skrevet af andre elever. De er alle skrevet ud fra en opgaveformulering tildelt eleverne. Du kan tage udgangspunkt i dem og få hjælp til at skrive din egen analyserende artikel.