Bliv klar til at skrive e-mail

Hvis du skal til skriftlig eksamen i Spansk A på HHX, skal du i delopgave 3 skrive enten en e-mail eller et handelsbrev. Her finder du hjælp til, hvordan en besvarelse af delopgave 3, hvor du skal skrive en e-mail kunne se ud. Dette gør du ved at downloade Studienets eksempelbesvarelser til Spansk A på HHX, der indeholder e-mails, som du finder her. Vi har besvaret alle eksamenssæt, der indeholder e-mails, og samlet dem her for dig. Hvis du skal skrive et handelsbrev, har vi også samlet hjælp til at skrive handelsbreve for dig, hvor du også kan se eksempelbesvarelser med handelsbreve.

Læs vores vejledning

Når du skal til skriftlig eksamen i Spansk A, er det vigtigt at du selvstændigt kan strukturere og formidle en god e-mail på spansk. Dette kan du finde hjælp til i Studienets vejledning til virksomhedskommunikation, hvor du kan få hjælp til ekstern og intern kommunikation. Intern kommunikation er, når du lader som om, du er ansat i en virksomhed og skal skrive til en anden inden for den samme virksomhed. Ekstern kommunikation er derimod alt det, der ikke er intern kommunikation. Det vil sige, at du i det tilfælde skal lade som om du er en del af en virksomhed, og skal skrive til en udenforstående. Derudover finder du i vejledningen hjælp til, hvordan du specifikt strukturerer en e-mail. Når du til eksamen skriver en e-mail, er det blandt andet vigtigt at du husker at skrive afsender og modtager korrekt, og at du får skrevet under.