Hjælp til Bioteknologi

Side 3 af 17.
 • Sexologi Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Sexologi omfatter biologiske emner som forplantning og fertilitet. Hvis I arbejder med sexologi i klassen, kan I desuden komme til at beskæftige jer med emner som kønssyg (…)

 • Plastik i havet Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Plastik i havet er et miljøproblem, som er kommet meget i fokus gennem de seneste år. Verdens lande producerer mere og mere plastik, for hvert år der går. Samtidig er vi på verdensplan ikke ret gode t (…)

 • Enzymer Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Enzymer er proteiner, der medvirker til at få kemiske reaktioner til at forløbe. De fleste reaktioner i levende organismer forløber vha. enzymer. Her i kompendiet kan du (…)

 • Nervesystemet Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Nervesystemet forgrener sig gennem hele kroppen og sætter alle kroppens dele i forbindelse med hjernen. Nervesystemet gør det derfor muligt for forskellige dele af kroppe (…)

 • Mikrobiologi Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Mikrobiologi er den gren af Biologi, der handler om mikroorganismer. Mikroorganismer er encellede organismer, der kan vokse alene eller i en koloni med andre encellede or (…)

 • Hormonsystemet Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Hormonsystemet er et system af kemiske stoffer, som kroppen bruger til kommunikation. Kommunikationen foregår typisk mellem forskellige kropsdele – f.eks. kan hormoner fr (…)

 • Mutationer Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. En mutation er en varig ændring i en celles DNA. Mutationer opstår, hvis en celles DNA skades, eller der sker fejl under en celledeling. Hvis en celle med en mutation del (…)

 • Blodsukker Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Her er Studienets kompendium om blodsukker. Du kan læse om de emner omkring blodsukker, som du kan komme til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi. Her kan du se et (…)

 • Evolution Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Evolution er organismers tilpasning til deres miljø over tid. Tilpasningen sker ved såkaldt naturlig selektion. Her i kompendiet kan du læse om, hvordan naturlig selektio (…)

 • Gæring Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Gæring (eller fermentering) er en metode, som nogle bestemte celletyper bruger til at producere ATP uden brug af ilt. Gærceller og muskelceller kan f.eks. udføre gæring g (…)