Matematik Synopsis

Det er ikke ofte, at du kommer ud for at skulle udarbejde en synopsis i matematik, medmindre du f.eks. skal arbejde med en matematik synopsis til AT-eksamen. Til en synopsis i matematik er det vigtigt, at du inddrager problemformulering, præsentation af problemstillinger, diskussion, delkonklusioner, sammenfattende konklusion og eventuel perspektivering. I matematik er det f.eks. vigtigt at inddrage de mange arbejdsmetoder, der findes i faget.

Er du i tvivl om, hvordan du kan udarbejde en god synopsis, kan du finde eksempler på matematik synopser herunder. Disse matematik synopser er udarbejdet af elever, som har siddet i samme situation som du.