Hjælp til Almen Sprogforståelse (AP)

Få hjælp til Almen Sprogforståelse. Her finder du vejledning, hjælp og inspiration til AP.

Den ultimative hjælp til AP

I vores vejledninger og noter til AP hjælper vi dig igennem grammatik, latin, fremmedord, sociolingvistik, sprog og sproghistorie. Vores vejledninger fungerer som opslagsværk, så du altid kan finde hjælp til ord eller betegnelser, som du er i tvivl om. Studienets AP vejledninger er den ultimative hjælp til at komme sikkert igennem Almen Sprogforståelse.

Du finder også eksempler på besvarelser af opgaver i AP. Opgaveeksemplerne viser dig, hvordan du selv kan gribe dine opgaver i AP an.

Få en god eksamenskarakter i AP

Få godt styr på Almen Sprogforståelse i løbet af året, og bliv helt klar til den afsluttende eksamen i AP.

Husk, at karakteren i Almen Sprogforståelse kommer på eksamensbeviset!