AT i Oldtidskundskab

Siderne her indeholder AT-projekter og AT-synopis, som er skrevet i Oldtidskunskab eller med Oltidskundskab som det ene AT fag.

Du kan bruge opgaverne som inspiration til dit eget AT - hvilke emner kan man skrive om i Oldtidskundskab og hvordan kan man gøre brug af faget til at undersøge emnet. Søg blandt de mange AT-opgaver i Oldtidskundskab og kom videre med din opgave.