Hjælp til Almen Studieforberedelse (AT)

På Studienet kan du se eksempler på synopser i alt fra Bioteknologi til Filosofi. Med eksemplerne kan du få inspiration til, hvordan de forskellige fag kommer i spil i AT, hvordan et emne og en problemformulering kan se ud og ikke mindst, hvordan du opbygger din synopsis. Du kan også finde eksempler på AT talepapir her

Bliv sikker i Almen Studieforberedelse, så du er klar til den afsluttende eksamen i AT. Husk, at karakteren vægter 1,5!

Få endnu mere hjælp i Studienets AT-bog

Du kan få hjælp til alle dele af AT eksamen med AT-bogen. 

Her gennemgår vi, hvordan du griber emne- og fagvalget an, laver din problemfomulering og bliver klar til den mundtlige eksamen. Du får desuden helt styr på fagenes metoder.