Den retslige sfære

Hvilken form for anerkendelse får man i sfæren?

Anerkendelse i den retslige sfære består af rettigheder. Man oplever anerkendelse, hvis man oplever at blive behandlet lige. Det vil sige, at man har de samme rettigheder og pligter som andre i samfundet. Det kan eksempelvis være ytringsfrihed eller at man har lige adgang til velfærdsydelser. Denne form for anerkendelse kommer fra staten modsat anerkendelse i den private sfære, der kommer fra individets relationer.

Hvad opnår individet ved at få anerkendelse?

Ifølge Honneth giver anerkendelse i den retslige sfære individet selvagtelse. Selvagtelse skal forstås som individets respekt for sig selv. Det betyder, at man udvikler en tiltro til, at man har værdi i kraft af, at man er en borger med rettigheder. Når vi oplever at have de samme rettigheder som andre, så føler vi os anerkendt som...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind