Anerkendelsens sfærer

Individet kan ifølge Honneth få anerkendelse i tre forskellige sfærer. Det er nødvendigt at få anerkendelse i alle tre sfærer, hvis individet skal kunne udvikle sin identitet.

På de følgende sider gennemgår vi de tre sfærer samt hvordan individet får anerkendelse i dem:

Her kan du set uddrag fra siden Den solidariske sfære

Selvværdsættelse er, at man værdsætter ens egne evner og ser sit bidrag til fællesskabet som værdifuldt. At blive anerkendt for ens unikke kvaliteter og kompetencer er en bekræftelse af, at man er noget værd, hvilket er en forudsætning for, at man kan udvikle selvværdsættelse. Anerkendelsen og selvværdsættelsen styrker individets motivation til at bidrage til samfundet.

Hvilken type krænkelse kan individet opleve i den solidariske sfære?

Manglende anerkendelse i den solidariske sfære kan antage forskellige former. Det kan f.eks. være ydmygelse, mobning, tab af status eller stigmatisering. Fælles for dem er, at man ikke anerkender, at individet har værdi. Hvis individet ikke føler, at dets bidrag bliver anerkendt, så nedbrydes dets selvværdsættelse. Det kan føre til, at individet føler skam og vrede eller sætter spørgsmålstegn ved dets værdi som menneske.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind