Parthenon

Her finder du hjælp til analyse af Parthenon-templet i Athen, som man arbejder med i arkitekturdelen af Oldtidskundskab. Vi giver først en kort præsentation af templet og går derefter i dybden med analyse, fortolkning og perspektivering.

Præsentation

Parthenon er et græsk tempel fra midten af 400-tallet f.Kr., som står på Akropolis i Athen. Det er et af de mest berømte og beundrede bygningsværker fra antikken, og det regnes for højdepunktet i græsk arkitektur. Det er bygget til ære for Athens skytsgudinde, Athene. Ordet parthenos betyder ‘jomfru’, og templets navn kan bogstaveligt oversættes til ‘Jomfruhuset’. Årsagen er, at ét af Athenes kendetegn er, at hun er jomfru. 

Parthenon-templet er stort og meget avanceret i arkitekturen. Desuden har det oprindelig haft en storslået udsmykning med mange skulpturer og relieffer samt en stor kultstatue af Athene. Derfor har det været enormt dyrt at opføre. 

Templet var den første bygning i politikeren Perikles’ byggeprogram i Athen, som stod på i perioden ca. 450-405 f.Kr. Her blev Akropolis genopbygget med mange smukke bygninger, efter at perserne havde ødelagt det i 480 f.Kr. som en del af perserkrigene. Parthenon var det vigtigste og mest storslåede af disse byggerier.

Parthenon på Athens Akropolis. Kilde: Steve Swayne / CC BY 2.0

Analyse

Analysen følger Studienets grundige model for arkitekturanalyse.

1. Overordnet beskrivelse

- Type og funktion: Hvilken type bygning er der tale om? Og hvad har været bygningens funktion?

Parthenon er et græsk ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind