Vigtig info før du går i gang

I dette afsnit kan du finde mere information om selve tekstgenren argumentative essay. Der er nemlig helt bestemte regler for, hvordan et argumentative essay skal bygges op, og hvad det helt konkret skal indeholde.

Opbygningen af et argumentative essay

Et argumentative essay skal altid indeholde de følgende tre elementer: En indledning, en hoveddel og en konklusion. Normalt bliver du også bedt om at finde på en passende overskrift til dit essay.

Indledningen skal præsentere emnet for dit essay, og bør samtidig kort introducere 1-2 af hovedpunkterne i din argumentation.

Hoveddelen er inddelt i et antal hovedafsnit, som fokuserer på forskellige aspekter i arbejdet med emnet. Hvert hovedafsnit indeholder et antal underafsnit, som fx kan bruges til at behandle specifikke eksempler eller citater, som understøtter din argumentation i hovedafsnittet. Hvis du er blevet bedt om at redegøre for eller analysere en problemstilling, vil det typisk foregå i de første hovedafsnit, mens de sidste gemmes til diskussionen. Hvis du omvendt kun er blevet bedt om at diskutere, kan du allerede gå i gang med den del...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind