Argumentationsanalyse i Dansk

Introduktion

I Dansk er argumentationsanalyse en vigtig metode, som du især kan få brug for i forbindelse med analyse af sagprosa. Dog fylder argumentationsanalyse ikke lige så meget i Dansk som den mere overordnede retoriske analyse, som normalt vil være den primære tilgang til analyse af sagprosatekster.

Argumentationsanalyse vil i praksis ofte fungere som et supplement til din retoriske analyse, fordi en del af analysen af tekstens overbevisningskraft kan involvere en undersøgelse af, om tekstens argumentation er holdbar, eventuelt med hjælp fra begreberne i Toulmins model

Skriftlige opgaver

I danskfaget på ungdomsuddannelserne findes der en række store opgavetyper. På HF og STX finder vi fx analyserende artikel, debatterende artikelog reflekterende artikel, mens vi på HHX og HTX fx finder analyse og fortolkning og analyse og vurdering

Det er især, når du skriver analyserende artikel om sagprosa (på HF eller STX)...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind