Louis Pio: “Fabriksarbejderne” (1871)

Overblik

Louis Pio udsendte i 1871 to pjecer, Socialistiske Blade I-II, som indirekte satte gang i en arbejderbevægelse i Danmark. I kapitlet “Hvad vi forlanger” er der et afsnit, som hedder “Fabriksarbejderne”, hvori Pio gennemgår en række politiske krav. 

Du kan læse hele afsnittet om “Fabriksarbejderne” her. 

Baggrund

Louis Pio mål var at forbedre vilkårene for arbejderne og arbejderklassen i Danmark. Pios agitation og socialistiske virksomhed markerer startskuddet til en egentlig arbejderbevægelse i Danmark. 

I begyndelsen af 1870’erne blev København ramt af mange strejker. Det førte blandt andet til, at arbejderne begyndte at organisere sig i fagforeninger, hvorigennem arbejderne samlet kunne kræve bedre arbejdsforhold. Louis Pio ønskede at samle arbejderne i grupper, så de kunne stå stærkere over for arbejdsgiverne. Derfor arrangerede han blandt andet arbejdermøder og udgav derudover artikler, hvor han problematiserede forholdene for arbejderne. 

Gennemgang af kilden

Staten bør beskytte arbejderne

Pio giver i afsnittet udtryk for, at arbejderne i Danmark har det alt for dårligt, og at der snart må gøres noget: “Vor Haandværkerstand gaar med stærke Skridt sin Undergang imøde”, skriver han i begyndelsen. Pio mener, at det er staten og ikke pri...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind