Karl Marx og Friedrich Engels: "Det Kommunistiske Manifest" (1848)

Overblik

Det Kommunistiske Manifest er et ideprogram for den kommunistiske ideologi. Manifestet er skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels, der begge betegnes som grundlæggerne af den kommunistiske ideologi. I manifestet udlægger de hovedpointerne bag ideologien og leverer derigennem en kritik af samtidens kapitalistiske samfund. 

Bogen er et manifest, som indeholder et offentligt politisk program, der taler for en ny måde at indrette samfundet på. Derfor kan man ikke bruge bogen til at vise, hvad der er sket, men derimod kan man bruge bogen som kilde til at vise, hvad der var Marx og Engels’ vision for det kommunistiske samfund.

Manifestets opbygning

Manifestet indeholder foruden forord fire kapitler, hvor der gøres rede for kommunismen og den igangværende klassekamp. Bogens kapitler kan kortfattet skitseres således:

  • I første kapitel, "Bourgeoisi og proletariat", bliver der gjort rede for den historiske udvikling af Marx’ samtidige samfund, hvor han gør rede for, hvordan arbejderne økonomisk og socialt bliver holdt undertrykt, og hvordan historien viser, at der altid har foregået en klassekamp mellem to klasser, hvor den ene har undertrykt den anden.
  • I andet kapitel, "Proletarer og kommunister", definerer Marx arbejdernes (og dermed kommunisternes) mål, nemlig at omstyrte samfundet og skabe et samfund, hvor den personlige ejendomsret er fjernet, og som bygger på lighed og fællesskab.
  • I kapitel tre, “Socialistisk og kommunistisk litteratur”, gennemgår Marx anden socialistisk og kommunistisk litteratur, hvori klassekampen også kommer til udtryk.
  • I det fjerde og sidste kapitel, “Kommunisternes stilling til de forskellige oppositionspartier”, nævner Marx, hvilke andre europæiske partier, der også kæmper for social lighed. Til sidst fremføres den berømte sætning: “Proletarer i alle lande, foren jer!”

Følgende gennemgang af kilden vil primært tage udgangspunkt i de to første kapitler af manifestet, “Bourgeoisi og proletariat” og “Proletarer og kommunister”, da det er her, den kommunistiske ideologi udlægges. 

Hele manifestet kan læses her. 

Baggrund

Tankegangen bag kommunismen stammer fra tiden omkring Den franske revolution (1789), hvor nogle mener, at socialismen for første gang dukker op i sin moderne form. Socialistiske tanker dukker nemlig op på baggrund af industrialiseringen og en stigende grad af fattigdom i byerne. 

Efter Den franske revolution blev socialistiske idéer diskuteret mest intensivt i England og Frankrig. Her opstod der forskellige former for socialistisk teoridannelse, hvor man var uenige om mange ting. Der var dog enighed om, at privat ejendomsret var et problem, og at det nuværende samfundssystem skabte alt for store økonomiske forskelle mellem mennesker. Man mente derfor, at verden burde udvikle sig væk fra det borgerlige kapitalistiske samfund og i stedet udvikle sig frem mod kommunismen. 

I 1840’erne fik socialismen en fortaler i Karl Marx (1818-1883), som ønskede at gøre op med den moderne verdens ulighed og udnyttelse af arbejderne. Sammen med sin ven Friedrich Engels (1820-1895) formulere...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind