Kilder

På de følgende sider hjælper vi dig med at forstå nogle centrale kilder til arbejderbevægelsen i Danmark. Det drejer sig både om forskellige politiske programmer og visioner samt et forlig, der grundlagde modellen for det danske arbejdsmarked. 

Vi hjælper dig med at forstå: