DHO

Arbejderbevægelsen er et velegnet emne til DHO. Arbejderbevægelsen fik generelt en stor historisk betydning for organiseringen af arbejderne og udformningen af det danske arbejdsmarked, og derudover blev bevægelsen også beskrevet i litteraturen af forskellige kunstnere. På den måde er emnet oplagt til en DHO, idet både dansk- og historiefaget kan integreres i en opgave om arbejderbevægelsen. 

Du kan læse et eksempel på, hvordan man kan skrive en eksemplarisk DHO om arbejderbevægelsen her.