Tekstlingvistik

Hvad er tekstlingvistik?

Tekstlingvistik handler om hvordan tekster hænger sammen på forskellige niveauer. Her vil vi komme ind på kohærens og kohæsion, forvægt og bagvægt, paratakse og hypotakse og stilleje. Du kan bruge disse begreber til at sige noget om hvordan enkelte sætninger fremstår og hænger sammen i tekster, men også hvordan sammenhængen er i teksten generelt.

Begreberne her kan du bruge, når du skal lave sproglige betragtninger i erhvervsrelaterede tekster. Du kan også kombinere dem med andre relevante begreber, fx kan du inddrage pointer om grammatik, semantik eller pragmatik.

Kohærens og kohæsion

  • Kohærens og kohæsion handler om hvordan sætninger og afsnit bindes sammen til tekster
    • Hvis der ikke er god kohærens og kohæsion i en tekst, er den svær at forstå
  • Kohærens: Tekstens betydningsmæssige sammenhæng
    • Når man undersøger kohærens, kigger man på, om der fx sker bratte emneskift, og om der overordnet set er sammenhæng i de emner, der bliver talt om
      • Hvis du oplever teksten som logisk sammenhæ
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind