Opgave 1b

Opstil en model med 4 faktorer, der kan forklare de ændringer i de internationale magtforhold, der kommer til udtryk i citatet. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser

Særlige bemærkninger til besvarelsen af opgave 1b
Spørgsmålsformuleringen efterspørger en forklaring på "de ændringer i de internationale magtforhold, der kommer til udtryk i citatet", og angiver dermed at der sker mere end én ændring i magtforhold.

Hvis magtforhold forstås som magtfordelingen mellem lande, altså landenes relative magt, sker der strengt taget kun én ændring ifølge citatet af Jørgen Ørstrøm Møller, nemlig ophøret af en unipolær verdensorden. 

Det fremgår dog tydeligt af citatet at måden der udøves magt på i dag, er den anden ændring spørgsmålsformuleringen efterspørger. Det kan du læse i dette uddrag fra citatet: “Der sker lige nu et magtskifte på to områder. Det første er, hvorledes man udøver magt i dag.”. 

Selvom dette er en ændring i hvilke slags magtressourcer, der er vigtige og effektive, og ikke i sig selv en ændring i magtforhold, forklarer vi i vores besvarelse begge ændringer. Vi anbefaler, at du også forklarer både unipolaritetens ophør og skiftet i magtparametre i din egen model.

Unipolaritetens ophør og skiftet i magtparametre
I citatet fremføres det, at USA ikke længere er hegemon. Det skyldes dels en nedgang i USA’s økonomi og dels et skifte i hvilke magtformer der har betydning. Blød magt, kaldet “skabelse af opfattelsessfæren”, er blevet vigtigere end hård magt, såsom militær. 

Unipolariteten ophører derfor fordi militærmagt mister betydning og andre landes bløde magt stiger relativt til USA's. Hvis militærmagt forblev vigtigst, ville unipolariteten være intakt. Derfor er skiftet i ma…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind