Opgave 1a

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem skattetryk og gennemsnitlig arbejdstid i udvalgte EU-lande? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Figur 1 viser en række udvalgte EU-landes skattetryk i procent af BFI og gennemsnitlig årlig arbejdstid i timer, samt en ligning for en tendenslinje, der er fremkommet ved lineær regression. 

Ligningen for tendenslinjen viser, at der er en negativ sammenhæng mellem skattetrykket og arbejdstiden. Ifølge den lineære model falder den forventede arbejdstid i gennemsnit med 18,05 timer pro anno, når lande øger skattetrykket med 1 procentpoint. R2-værdien på 0,52, betyder at den lineære model kan forklare 52% af variationen på den afhængige variabel, hvilket må betegnes som en moderat forklaringskraft. Punkterne placerer sig desuden nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvorfor ikke-lineære sammenhænge kan afvises. R2-værdien viser at…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind