Ansvar | Fællesdel | Maj 2018

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Ansvar" der blev anvendt ved skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 29. maj 2018. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem skattetryk og gennemsnitlig arbejdstid i udvalgte EU-lande? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

1b. Opstil en model med 4 faktorer, der kan forklare de ændringer i de internationale magtforhold, der kommer til udtryk i citatet. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Vær opmærksom på, at der findes en fællesdel i et andet eksamenssæt fra 2018, der ligeledes hedder "Ansvar". Vores eksempelbesvarelse af dén fællesdel kan findes her.

Uddrag af besvarelsen af 1a

Figur 1 viser en række udvalgte EU-landes skattetryk i procent af BFI og gennemsnitlig årlig arbejdstid i timer, samt en ligning for en tendenslinje, der er fremkommet ved lineær regression. 

Ligningen for tendenslinjen viser, at der er en negativ sammenhæng mellem skattetrykket og arbejdstiden. Ifølge den lineære model falder den forventede arbejdstid i gennemsnit med 18,05 timer pro anno, når lande øger skattetrykket med 1 procentpoint. R2-værdien på 0,52, betyder at den lineære model kan forklare 52% af variationen på den afhængige variabel, hvilket må betegnes som en moderat forklaringskraft. Punkterne placerer sig desuden nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvorfor ikke-lineære sammenhænge kan afvises. R2-værdien viser at... 

Uddrag af besvarelsen af 1b

I citatet fremføres det, at USA ikke længere er hegemon. Det skyldes dels en nedgang i USA’s økonomi og dels et skifte i hvilke magtformer der har betydning. Blød magt, kaldet “skabelse af opfattelsessfæren”, er blevet vigtigere end hård magt, såsom militær. 

Unipolariteten ophører derfor fordi militærmagt mister betydning og andre landes bløde magt stiger relativt til USAs. Hvis militærmagt forblev vigtigst, ville unipolariteten være intakt. Derfor er skiftet i magtparametre en mellemkommende variabel, der, som modellen viser, er medvirkende til at unipolariteten ophører, og som selv påvirkes af 3 uafhængige variable...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Ansvar | Fællesdel | Maj 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.