Ansvar | Fællesdel | August 2018

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Ansvar", der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2018. 
Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare danskernes holdning til skattelettelser, som den kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem alder og brugen af sociale medier i den danske befolkning? I besvarelsen skal du anvende relevante sociologiske begreber.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord. 

Vær opmærksom på, at der findes en fællesdel i et andet eksamenssæt fra 2018, der ligeledes hedder "Ansvar". Vores eksempelbesvarelse af dén fællesdel kan findes her.

Uddrag af besvarelsen af 1a

Hypotese 1

Den danske universelle velfærdsstat skaber en stærk norm om, at lighed er godt, der medfører, at danskerne på tværs af partivalg bakker om, at fordelingen af goder skal gavne alle i samfundet.

Begrundelse

Tabel 1 gør det klart, at hvis der skal gives skattelettelser, så foretrækker danskerne, at det sker på en måde, der skaber mere lighed. I gennemsnit ønsker 60 % af danskerne at lette skatten i bunden. Selv blandt vælgere i de fleste fordelingspolitisk højreorienterede partier ønsker lige under halvdelen at forfordele de laveste indkomster. Det kan skyldes, at den universelle velfærdsstat, med sin store økonomiske omfordeling, har skabt en stor opbakning til lighedsidealer. Opbakningen skabes gennem en feedback-mekanisme...

Uddrag af besvarelsen af 1b

Figur 1 viser, at alder forklarer 98% af variationen i om folk benytter en social netværkstjeneste, det vil sige et socialt medie. Det er en meget stor forklaringsgrad. Den lineære regression forudsiger, at for hvert år en person bliver ældre, så falder sandsynlighed for, at personen bruger et socialt medie med 1,13 procentpoint. Det ses samtidigt af variationsbredden i punkterne på y-aksen går helt fra omkring 20% til 90%, og på x-aksen fra 20-80 år, hvilket betyder, at vi inden for disse ret store intervaller kan bruge modellens forudsigelser. Derfor kan vi udlede, at...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Ansvar | Fællesdel | August 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.