Sprog (Language)

I din analyse kan det være meget relevant at kig…

...

Generelt om sprog (Language overview)

Sprog er en meget bred kategori og det vil sjældent være relevant at komme ind på alle de ting, som vi nævner her. Det er vigtigt at fokusere på de dele, som du kan koble sammen med andre elementer af din analyse. Har forfatteren f.eks. valgt en særlig type adjektiver til at skabe tekstens stemning (atmosphere)? Taler nogle af personerne med en særlig dialekt (dialect)?

Man …

...

Ordvalg (Choice of words)

I arbejdet med teksten kan det være relevant at komme ind på, hvilke ord forfatteren bruger. På et overordnet plan kan man se på, om sproget er simpelt eller komplekst. Er der brugt mange svære ord, eller er det relativt let at forstå?

Hvis man arbejder med en ældre short story kan det også give mening at komme ind på, hvordan sproget evt. afspejler perioden, hvor teksten blev skrevet. Er der brugt ord eller begreber, som ikke længere er udbredte, eller som har ændret betydning? I så fald skal du naturligvis være opmærksom på dette i din analyse. Et ord der ofte skaber forvirring er f.eks. ”gay”, som i ældre tekster normalt betyder ”happy and carefree”, men som i moderne sammenhæng næsten udelukkende bruges i betydningen ”homosexual”.

Arbejder du med tekster, som behandler mødet mellem kulturer eller som kommer fra tidligere…

...

Billedsprog (Figurative language)

Ofte vil en short story indeholde mange eksempler på billedsprog (figurative language). Billedsprog betyder overordnet set, at det er sprog, som ikke skal forstås bogstaveligt (literally), men som beskriver en situation billedligt (figuratively). Der findes rigtig mange typer billedsprog, de følgende er blot nogle få eksempler.

Metafor (metaphor): En overordnet kategori af billedsprog. Mange typer metaforer har særlige underbetegnelser, afhængig af deres betydning. De har altid det til fælles, at man beskriver et konkret fænomen ved hjælp af et sprogligt billede, for at skabe en ny forståelse.

 “His last relationship was a train wreck.”

Det er naturligvis ikke bogstaveligt sandt, men det giver et stærkt billede af situationen og gør teksten mere interessant at læse.

Mange metaforer er så almindelige, at de er blevet faste talemåder (idioms/idiomatic expressions), men mange forfattere konstruerer også deres egne metaforer til teksten. 

Sammenligning (simile): En sammenligning adskiller sig fra en metafor ved at indeholde et konkret sammenligningsord for at gøre det helt tydeligt, at to fæn…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind