Perspektivering (Putting it into perspective)

Efter selve analysen forventes det i nogle sammenhænge, at du også kan perspektivere din short story (put the short story into perspective). Typisk vil perspektiveringen være særlig vigtig til den mundtlige eksamen, fordi du her skal vise, at du har et overblik over kernestof…

...

Perspektivering til anden tekst

Når du skal vælge en perspektivering, vil det typisk give bedst mening at vælge en anden tekst, som behandler det samme tema (theme). Det kan f.eks. være en tekst, som kommer med et lignende budskab om det fælles tema (the common theme), og du kan her tale om både forskelle og ligheder mellem de to tekster:

”Ch…

...

Perspektivering til litteraturhistorisk periode eller litterær bevægelse

Udover at perspektivere til konkrete tekster kan du også perspektivere til den litteraturhistoriske periode (literary period) eller litterære bevægelse (literary movement), som teksten tilhører. Perspektiveringen kan være baseret på tekstens hovedtemaer, som måske er typiske for perioden eller bevægelsen, men det kan også handle om tekstens sproglige virkemidler, stil eller komposition.

 ”The North London Book…

...

Perspektivering til det overordnede tema

Det er også en mulighed at perspektivere til selve temaet (the theme) og fremlægge nogle mere generelle overvejelser om det, som du så relaterer tilbage til teksten. Det er ofte en mulighed, som du kan vælge til den skriftlige eksamen, hvor den tekst du trækker ikke nødvendigvis hænger sam…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind