Miljø (Setting)

Når du skal analysere en short story kan det være nyttigt at se på, hvor og hvornår den foregår. Når vi ser på tid og sted i en tekst kalder vi det med et samlet begreb for tekstens miljø (setting).

Det gælder ikke kun om at beskrive hvor og hvornår historien foregår, men også hvilken slags miljø, der er tale om. Ofte vil du få forholdsvis meget information om miljøet i starten af teksten, fordi forfatteren har brug for at ”sætte scenen”, så derfor kan de første par sider af…

...

Fysisk miljø (Physical setting)

Det fysiske miljø er det sted, hvor tekstens handling foregår. Nogle gange vil teksten direkte give denne information, andre gange kan du regne det ud ved hjælp af stednavne i teksten eller andre tegn. Nogle gange får du kun overordnet at vide, hvilket land teksten foregår i, mens du andre gange har mere specifik information. Nogle short stories foregår på et rent fiktivt sted – det gælder f.eks. ofte for fantasy og science-fiction genrerne.

Især når det ikke er helt åbenlyst, hvor historien foregår, er det vigtigt, at du dokumenterer dine påstande ved f.eks. at inddrage velvalgte citater. Hvis det derimod er helt tydeligt, hvor teksten foregår, behøver du omvendt ikke bruge særlig meget plads på at dokumentere det. Hvis du slet ikke får at vide, hvor teksten foregår, skal du selvfølgelig heller ikke rode dig ud i tilfældige gæt!

Når du har præsenteret, hvor teksten foregår, er det en god …

...

Socialt miljø (Social setting)

I mange tilfælde vil det også være relevant at bruge tid på tekstens sociale miljø (social setting). Her flytter du dit fokus fra selve det fysiske sted og zoomer i stedet ind på, hvordan det beskrevne samfund er indrettet og hvilken social klasse historien følger. Det kan også være interessant at kigge på, om historien bevæger sig rundt i forskellige sociale lag, og om der i den forbindelse er nogle sociale konflikter, som bliver beskrevet.

Når man beskriver det sociale miljø, kan det give mening at overveje spørgsmål som:

Hvilken social klasse (social class) tilhører hovedpersonen/hovedpersonerne?

In the beginning of "Once Upon a Time" by Nadine Gordimer, it is made clear that the family the story revolves around belongs to the upper class. We particularly see evidence of this fact in the description of their possessions, home and staff: "T…

...

Tid (Time)

Ofte vil det under miljø også være relevant at undersøge tiden i teksten. Her kan du se på, om teksten f.eks. foregår i en bestemt historisk periode, eller om den er mere nutidig.

Bemærk her, at en tekst ikke nødvendigvis foregår i den periode, som forfatteren har skrevet den i. Det kan dog være udmærket at bruge historiens udgivelsestid som et første udgangspunkt, så længe du er meget opmærksom på tegn på, at den godt kan foregå i en anden tidsperiode.

Nogle gange kan selv en lille detalje give os vigtig information om den historiske tid, som det ses i nedenstående eksempel.

”I looked up to Allison, even though I didn’t share her intere…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind