Komposition (Composition)

Komposition (composition) er den del af analysen, som har fokus på, hvordan historien er struktureret.…

...

Komposition og tid (Composition and time)

Når man arbejder med novellens opbygning generelt giver det god mening at overveje, hvordan handlingen udvikler sig over tid. Hvis handlingen følger tidslinjen systematisk siger man, at novellen er kronologisk (chronological).

Hvis novellen på et tidspunkt foretager et større spring i tid, kan det også være meget relevant at nævne:

“The plot in "One of My Best Friends" by Peter Goldsworthy can be divided into two main time periods. The first part is focused on the narrator and Willy during their childhood, while the second part jumps many years ahead, to the point where they meet again as adults.”

Hvis der midt i teksten er spring i…

...

Titel (Title)

Forfatteren har altid tænkt over titlen, da historien blev skrevet. Nogle titler er forholdsvis lette at koble sammen med historien, men andre gange kræver det lidt fortolkning at få titlen til at give mening. Forfatteren kan også bruge titlen som en slags foreshadowing, som giver hints om, hvad der kommer til at ske videre i historien.

In the short story ”Rendezvous” by Daniel Ransom, the title of the story foreshadows the story’s conclusion. Since “rendezvous” means “meeting” and the short story at first focuses on t…

...

Begyndelse (Beginning)

Det er generelt interessant at se på, hvordan en short story indledes, da der ofte er pakket rigtig meget information ind i de første sætninger. Ofte vil forfatteren bruge de indledende afsnit til at introducere os til teksten og måske endda antyde nogle af hovedtemaerne (the main themes).

”My best mate was a white kid when I was growing up.”

The first sentence in "Growing Up" by Anthony Hill immediately introduces the reader t…

...

Midte (Middle)

I midten af teksten finder vi hovedparten af handlingen. Nogle gange kan det give mening at lave en grundig analyse af handlingens forløb ved hjælp af en særlig analysemodel designet til dette formål.

Nedenfor viser vi et kort eksempel på sådan en kompositionsanalyse, hvor vi deler handlingen i ”The Tell-Tale Heart” af Edgar Allan Poe op i 5 punkter:

Exposition

Den første del af historien, som typisk præsenterer os for miljøet (the setting) og hovedpersonerne (the main characters). Ofte vil man her  samtidig blive introduceret til den centrale konflikt i teksten.

The exposition of the story introduces us to our two main characters – the narrator and the old man – and describes how the narrator is bothered by the old man’s deformed eye.

Rising action

Angiver historiens stigende spændingskurve, hvor konflikten optrappes.

In the rising action, the narrator of the story stands at the old man’s door every night as he sleeps, waiting for the perfect time to commit the murder.

Climax

Angiver toppen af spændingskurven, hvor det mest dramatiske punkt i handlingen fo…

...

Slutning (Ending)

Novellens slutning vil ofte være af stor betydning for analysen, så det vil næsten altid være relevant at inddrage den.

Hvis tekstens handling bliver fuldt afsluttet, og du får svar på de centrale spørgsmål, som du har haft under læsningen, kalder man det for en lukket slutning (closed ending).

At the end of “The Happy Prince” by Oscar Wilde, we learn the full details of the fates of both the Prince and the Swallow, creating a closed ending as is typical of the fairy tale genre. To lessen the gravity of their sad fates in the story itself and underline its message, Wilde even adds a few extra paragraphs that clarify how the two heroes f…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind