Fortæller og synsvinkel (Narrator and point of view)

Fortællertype og synsvinkel er vigtige at være opmærksomme på, når du skal arbejde med en short story. Fortællertypen kan nemlig have stor indvirkning på, hvordan du kan forstå teksten. Din viden om personerne er f.eks. fuldstændig …

...

Jeg-fortæller (First-person narrator)

Denne type fortæller kan kendes på, at historien fortælles af et ”jeg” (”I”) (eller i sjældne tilfælde ”vi” (”we”)). Det er altså normalt en person, som er en del af historien, der samtidig fortæller historien. Ofte er jeg-fortælleren (the first-person narrator) også historiens hovedperson, men der kan være undtagelser. F.eks. er Sherlock Holmes hovedperson og Dr. Watson fortæller i Arthur Conan Doyles bøger om den kendte detektiv. Du kan desuden i sjældne tilfælde være ude for, at jeg-fortælleren slet ikke er deltager i den egentlige handling, men f.eks. blot gengiver noget, som han/hun har fået fortalt.

Fordi jeg-fortælleren (the first-person narrator) normalt er en del af historien, kan den typisk give dig et meget nøjagtigt indbli…

...

2.person-fortæller (Second-person narrator)

I nogle tilfælde kan du støde på en 2.persons-fortæller (second-person narrator). Denne fortællertype er meget sjælden i short stories, men vi nævner den kort her, hvis du skulle støde på den.

Short stories i 2. person har ”you” som grundled og inddrager derfor læseren i meget direkte grad. Ofte vil læseren blive tildelt rollen som historiens…

...

3.person-fortæller (Third-person narrator)

En short story i 3. person (third-person) kan kendes på sætninger, som har grundled i 3. person. I modsætning til jeg-fortælleren kan du ikke bruge et bestemt ord som kendemærke, da du f.eks. kan se både ”he”, ”she”, ”they”, ”the family”, ”Andrew and his dog”, ”the entire crew” og så videre, som mulige grundled. Hvis du kan udelukke 1. og 2.person er det dog oplagt, at teksten har en 3.person-fortæller (third-person narrator).

Rigtig mange short stories er skrevet i 3. person. Der findes forskellige undertyper til denne type fortæller, afhængigt af hvor meget viden fortælleren har og hvad fortællerens overordnede synsvinkel (point of view) er.

En alvidende fortæller (omniscient narrator) ved alting om historien. Den kan gengive tanker og følelser fra alle tekstens personer og kan i nogle tilfælde endda give læseren hints om, hvad der kommer til at ske senere i teksten (foreshadowing).

Stephen King's “The Man Who Loved Flowers” has an omniscient third-person narrator, because the narrator clearly has access to everybody’s minds. Throughout the story, we do not just learn about our main character’s thoughts, but also the thoughts of people who meet him in the streets of New York: “She passed on her way, thinking: He’s in love” or “…the cop was engaged himself and recognized the dreamy expression on the young man’s face…”

Despite the omniscient narrator, the story still has a surprising twist, because the narrator withholds some important pieces of information about the main character until the end.

En observerende fortæller (o…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind