Symboler

Ligesom i et digt eller en novelle spiller symboler meget ofte en central rolle i kortfilm. Det kan være, at en ting, en handling, et ord eller en person har symbolsk betydning i forhold til kortfilmens tema. Symboler kan meget ofte være en nøgle til tematisk fortolkning af en kortfilm.

  • Er der nogen centrale genstande eller rekvisitter, der har symbolsk betydning i kortfilmen?
    • Hvad kan den symbolske genstand betyde i forhold til hovedpersonen og kortfilmens tema?
  • Er der nogen særligt centrale handlinger, der kan forstås symbolsk i kortfilmen?
    • Hvad kan den symbolske handling betyde i forhold til hovedpersonen og kortfilmens tema?
  • Ligger der en symbolsk betydning i kortfilmens titel?
  • Kan særligt centrale ord eller sætninger i kortfilmen forstås symbolsk?
  • Symboliserer kortfilmens personer noget bestemt?
  • Symboliserer filmens farver noget bestemt?

Eksempel

I kortfilmen Ernst og lyset er der flere centrale symboler. ’Lyset’ kan forstås som et symbol på en dybere og mere meningsfuld tilværelse end den, Ernst lever, og Ernst kan som person symbolisere den moderne, materielle livsstil, hvor der ikke er nogen, som ’ser lyset’. Der ligger også en vigtig symbolsk betydning i mobiltelefonen, som Ernst er meget mere optaget af end af at være ”udvalgt” eller at frelse verden. Mobiltelefonen kan symbolisere det moderne menneskes fokus på materielle ting og især medier …