Analyse og fortolkning af romanuddrag

Her kan du se et eksempel på, hvordan en analyse og fortolkning af et romanuddragt på HHX eller HTX kan se ud. Eksemplet er skrevet ud fra vores trin-for-trin vejledning. Eksemplet indeholder kommentarer til de enkelte afsnit, så du kan følge med i de overvejelser, vi har gjort os om indhold og opbygning. 

Opgaveformulering

Opgaven er lavet ud fra Opgave 3 i Vejledende opgavesæt 1 til HHX 2018, hvor opgaveformuleringen lyder:

Foretag en analyse og fortolkning af uddraget af Planen. I din analyse skal du have særligt fokus på sproglige og stilistiske virkemidler.

Tekstgrundlag: Tekst 4: Morten Pape: Planen (uddrag). Fra romanen Planen, 2015.

Analyse og fortolkning 
I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Din analyse skal have et tydeligt fokus og være underbygget med tekstdokumentation.
Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem analysen og fortolkningen. 

Eksempelbesvarelse

Det danske samfund er rigt og trygt. Det giver alle børn en mulighed for at vokse op i harmoniske og kærlige rammer, som familien, skolen og barndomskvarteret er med til at skabe. Det vil vi i hvert fald gerne forestille os og nostalgisk kunne tænke tilbage på, når vi bliver ældre. Men i prologen til Morten Papes roman Planen fra 2015 får vi en fortælling om et brutalt miljø i skolegården og et barndomskvarter, der nærmest fremstilles som kulisserne til en skræmmende zombiefilm. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi skal læse teksten? Er den et stykke fiktion eller en faktuel kritik af samfundet? 

I indledningen starter vi med at fremhæve den normale danskers forestilling om samfundet og børns opvækst. Derefter præsenterer vi teksten og beskriver, hvordan dens fremstilling af barndom og barndomskvarteret er en modsætning til de normale forestillinger. Her sammenfatter vi samtidigt vores umiddelbare forståelse af teksten.

Til sidst stiller vi et spørgsmål om...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind