Præsentation af artiklen

Som det første skal du præsentere artiklen for din læser. Det er vigtigt, at du forsøger at give en objektiv beskrivelse af artiklen. Dvs. du skal beskrive artiklen uden at lægge dine egne meninger om den ind i beskrivelsen.

Du skal redegøre for følgende:

  • Hvad er artiklens titel?
  • Hvad er journalistens/skribentens navn?
  • Hvor og hvornår er artiklen trykt?
  • Hvem er artiklens modtagere? Dette vil som oftest være avisens/bladets læsere, men kan også mere konkret være en bestemt gruppe læsere, for hvem artiklen er mest relevant.(Fx vil en artikel om hårpleje sandsynligvis primært henvende sig til de kvindelige læsere.)
  • Hvilken type artikel er det? Hvordan kan du se i teksten, at det er denne type artikel? (Se typerne ovenfor)
  • Hvilke kilder og hvilken inf...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind