Artiklens argumentation

Selvom artiklen først og fremmest har til formål at informere sin læser om et bestemt emne, argumenterer artikler ofte for ét eller flere synspunkter, og det er en central del af din analyse at vise, hvordan der argumenteres.

Som det ses, er din analyse af sproget i artiklen allerede et vigtigt skridt på vejen mod dette.

Artiklen kan argumentere på to overordnede måder, nemlig enten vha. åben argumentation eller skjult argumentation

Åben argumentation. Denne type argumentation er tydelig i artiklen. Det er den argumentation, som skribenten/journalisten gerne vil have, at læseren skal have indblik i.

Skjult argumentation. Denne type argumentation er den som ikke fremgår tydeligt af artiklen. Denne argumentation forsøger skribenten/journalisten a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind