Tekstarbejde efter analysen

Du skal som minimum lave en grundig analyse af din tale som led i din retoriske analyse. Men typisk beder opgaveformuleringen dig om at bygge ovenpå og lave en vurdering eller fortolkning af talen, ligesom du kan perspektivere den til noget andet. 

På de næste sider kan du lære mere om, hvordan du laver en fortolkning af en tale. Fortolkningen er det, der bygger oven på analysen; det er her, du samler trådene. Helt oplagt kan du fx se på, hvor godt taleren lykkes med sin tale. Vil talen overbevise modtagerne?

Du kan også læse om, hvordan du laver en vurdering af talen. En vurdering er langt hen ad vejen det samme som en fortolkning, men på STX og HF bruges begrebet fortolkning nu om sagprosa (som fx taler), mens man på HTX og HHX kalder det en vurdering. 

Endelig kan du læse om, hvordan du laver en perspektivering af din tale. Enten en tematisk en af slagsen, hvor du enten perspektiverer  til en anden tale eller tekst, eller en stilmæssig perspektivering, hvor der er fokus på teksternes stiltræk frem for tematik. Når du perspektiverer, ser du på forskelle og ligheder mellem teksterne. 

Læs mere om alt det tekstarbejde, der kan bygges oven på analysen, i de følgende sider!