Stilistiske virkemidler

Introduktion

Når du analyserer sproget i en tale, er det godt at se nærmere på det, man kalder stilistiske virkemidler. Det kan fx være metaforer eller symboler. Bemærk, at du godt kan opleve, at der er overlap mellem de fagbegreber, der bruges til stilistisk analyse, og dem, der bruges til retorisk analyse - det er lidt forskelligt, hvordan man kategoriserer dem. Det vigtigste er, at du ved, hvordan du bruger det enkelte fagbegreb korrekt.

Afsenderen bruger naturligvis stilistiske virkemidler for at opnå en bestemt effekt på modtageren. Ofte bruges de til at forskønne talen. Jo bedre den lyder, jo mere opmærksomhed og sympati kan den trække til sig fra modtagerne.

Når du nævner stilistiske virkemidler i din analyse, skal du huske at sige, hvilken virkning hvert af dem har i talen. Det er nemlig ikke analytisk interessant, hvis du bare opremser virkemidler. Sørg også for konkrete eksempler på hvert enkelt ved at citere direkte fra talen.

Se denne side som et opslagsværk til inspiration. Det er ikke tanken, at du skal kunne finde alle de her virkemidler i din tale! Vælg nogle ud. Først gennemgår vi dog tre mere overordnede elementer for dig, nemlig stil, ordvalg og tone.

Stil

En tales stil udgøres helt overordnet af flere elementer såsom sætningsstruktur, grammatik og ordvalg. Hvis en tale er holdt i formel stil, vil den typisk have lange og lidt kringlede sætninger med mange ledsætninger samt mange fremmedord, mens en tale i uformel stil vil have kortere, simplere og måske endda ufærdige sætninger såvel som et ordvalg, der er præget af dagligdags ord eller ligefrem slang og dialekttræk. 

Stilen afhænger dels af afsenderens personlighed og baggrund og dels af modtageren, som teksten skal ramme. Taleren kan ønske at fremstå formel, hvis han taler om et teoretisk emne eller til en intellektuel gruppe. Omvendt kan en taler vælge at fremstå uformel, fordi han så virker mere afslappet og på niveau med modtageren; det fungerer godt, når det er helt almindelige mennesker, han henvender sig til.  

Ofte vil det være særligt interess...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind