Intention

Introduktion

Der er altid en intention med en tale, altså et formål med den. Dette analysepunkt er særligt interessant, fordi intentionen er den hensigt, der ligger bag hele talen og de valgte virkemidler. Alt i talen er typisk tilpasset den intention, som taleren har med den. Det, du har fundet frem til i din analyse, bør naturligt lede frem til nogle pointer om intentionen bag.

Hvad er intentionen?

Ifølge den klassiske retorik er der tre hovedformål: at informere, at underholde og at overtale. En tale vil ofte rumme mere end én intention, men tit vil du kunne analysere dig frem til, at en er mere dominerende end de andre. Inden for politik vil det typisk være overtalelse, der er den primære hensigt, fordi en politiker selvfølgelig ønsker opbakning fra vælgerne til sine politiske synspunkter og mærkesager.

Et konkret eksempel på en tale med flere intentioner er den, som statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt på valgnatten d. 5. juni 2019, hvor blå blok gik massivt tilbage, og rød blok stod til at overtage regeringsmagten. Der er to intentioner i talen: Løkke ønsker at takke de mange mennesker, der har støttet op om Venstre, både under den seneste regeringsperiode og under valgkampen, og som har bidraget til, at partiet faktisk er gået frem ved dette folketingsvalg. Det bruger han første halvdel af talen på. Men Løkke skal naturligv...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind