Filmiske virkemidler

Du bør altid analysere kampagnefilmens filmiske virkemidler, som især handler om lyd- og billedsiden. Det er godt at supplere din analyse med screenshots fra filmen. Her gennemgår vi de filmiske virkemidler, der er mest relevante for kampagnefilm. Du finder en længere liste i vores analysemodel til Filmanalyse.

Klipning

Måden, filmen er klippet sammen på, handler især om, hvor tit der klippes. Hurtig klipning giver et dynamisk eller hektisk indtryk, mens langsom klipning giver ro og indlevelse.

Kampagnefilmen kan bruge klipningen til at skabe spænding; det kaldes dramatiseret klipning. To almindelige typer er:

Montageklipning: Forskellige ting klippes sammen, så de udgør en sekvens, ofte med underlægningsmusik. Montageklipningen skaber altså en sammenhængende historie. En montage om dansk landbrug kunne fx klippe mellem: ”Landmand malker køer – datter indsamler æg – køer på en mark – kone hælder et glas mælk op.” 

Krydsklipning: Der klippes - eller krydses - mellem to ting, fx to personer i en samtale. Kan opbygge spænding, især hvis situationen handler om en konflikt. 

Kameraføring og perspektiv

Kameraføring handler om måden, kameraet bevæger sig på. En livlig kameraføring giver et uroligt eller dynamisk udtryk, mens et roligt eller ubevægeligt kamera giver ro og tid til indlevelse. En særlig type kameraføring er håndholdt k...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind