Vurdering

Her kan du læse om, hvordan du kan vurdere en dokumentarfilm. Bemærk, at du ikke altid forventes at lave en vurdering. Men vurdering kan fx indgå som særlig instruktion til både skriftlig og mundtlig eksamen. 

Fokus for din vurdering vil normalt være en undersøgelse af, hvor godt det lykkes for afsenderen af realisere sine intentioner med filmen. På den måde kommer en vurdering som en naturlig forlængelse af en fortolkning. Fortolkningen handler om at kortlægge intentionerne og de virkemidler, som bidrager til dem, mens vurderingen handler om, hvor godt det fungerer i praksis.  

Hvis intentionen bag en dokumentarfilm er at informere, kan vurderingen dykke ned i, om informationen i dokumentaren fremstår troværdig. Her kan du fx præsentere nogle overvejelser om, hvordan dokumentaren anvender sine kilder, og hvilket materiale d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind