Dokumentartyper

Når du arbejder med en dokumentarfilm, bør du også overveje, hvilken type eller undergenre, som filmen hører ind under. Der findes flere forskellige slags dokumentarer, og det kan være forskelligt, hvordan dokumentarfilmen opnår sine intentioner, og hvilke virkemidler den anvender. Undergenren kan også spille en stor rolle ift. om filmen har et klart budskab eller lader modtagerne selv fortolke dét, som de ser på skærmen. 

I praksis er det dog sjældent, at en dokumentar falder 100% ind under én bestemt type eller undergenre. Du kan sagtens møde dokumentarfilm, der blander forskellige genrer, eller har forskellige genretræk i forskellige dele af filmen. 

På de følgende sider kan du læse mere om de mest almindelige typer eller undergenrer. Bemærk, at der er forskellige måder at opdele undergenrerne på i forskellige lærebøger og analysemodeller. Du kan derfor godt opleve, at I bruger en lidt anderledes inddeling i jeres undervisning.