Aminosyrers sidekæder

I gymnasiet arbejder man kun med de 20 aminosyrer, som bruges til at bygge proteiner. Den eneste forskel mellem disse aminosyrer er, at de har forskellige sidekæder (R-gruppen):

Man kan kategorisere aminosyrer efter deres sidekæder på mange forskellige måder. Den klart vigtigste (og den man fokuserer på i gymnasiet) er opdelingen i polære og upolære sidekæder. Læs om denne opdeling på de følgende sider i kompendiet:

Bemærk: Stort set alle bøger karakteriserer aminosyrers sidekæder som enten polære, eller upolære. Dette er problematisk for de to aminosyrer, som både er polære og upolære. I nogle bøger placeres disse to aminosyrer i kassen med polære sidekæder, mens de i andre bøger placeres i kassen med upolære sidekæder. 

Det er vores vurdering, at det er fjollet at forsøge at presse disse to aminosyrer ned i nogle kasser, hvor de ikke hører til. Tværtimod viser det stort overblik, hvis du har forståelse for, at disse to aminosyrer både er polære og upolære.