Aminosyrers kondensationsreaktioner

Hvad er en kondensationsreaktion?

Ved en kondensationsreaktion bindes to organiske molekyler sammen under fraspaltning af et mindre molekyle (ofte vand).

Hver gang to aminosyrer bindes sammen, sker det ved en kondensationsreaktion.

Kondensationsreaktionen sker mellem en carboxylgruppe og en aminogruppe

Når to aminosyrer bindes sammen, laves bindingen mellem carboxylgruppen på den ene aminosyre og aminogruppen på den anden aminosyre:

Carboxylgruppen på aminosyre 1 laver en kondensationsreaktion med aminogruppen på aminosyre 2. Dermed bindes de to aminosyrer sammen.

Vi ser her, hvordan to aminosyrer bindes sammen ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind