Noter

Hvad er en alkohol?

En alkohol består af en carbon-kæde og en OH-gruppe. 

Du ser her et eksempel på en alkohol (propan-2-ol):

Ovenstående alkohol har en carbon-kæde med 3 C-atomer, og på det midterste C-atom sidder der en OH-gruppe. 

Der findes også alkoholer, som har flere end én OH-gruppe. Alkoholerne med kun én OH-gruppe er dog klart de vigtigste for dig.

Navngivning

Vi gennemgår her, hvordan man navngiver alkoholer med kun én OH-gruppe. Navngivning af alkoholer med flere end én OH-gruppe er også godt at kunne, men dog ikke helt så vigtigt.

Fremgangsmåde

Når du skal navngive en alkohol, skal du igennem følgende trin:

  1. Find først OH-gruppen og den længste C-kæde, som OH-gruppen er bundet til. Find ud af, hvad C-kæden ville have heddet, hvis det var en alkan (for eksempel butan).
  2. Nummerer derefter C-atomerne i den længste C-kæde, så C-atomet med OH-gruppen får det lavest mulige nummer. Tilføj ol som endelse til førnævnte alkan (for eksempel butan-1-ol, hvis OH-gruppen sidder på C-atom nummer 1). 
  3. Find eventuelle sidekæder, og tilføj dem til navnet (for eksempel 3-methylbutan-1-ol, hvis der er en methyl-sidekæde på C nummer 3).

Eksempel

Vi tager udgangspunkt i denne alkohol (3-Methylbutan-1-ol):

1) Vi finder først OH-gruppen og den længste C-kæde, som OH-gruppen er bundet til:

OH-gruppen er markeret med grønt og den længste C-kæde med gult.

Hvis den længste C-kæde havde været en alkan, ville den have heddet butan (da længste C-kæde indeholder 4 C-atomer). 

2) Vi nummererer derefter C-atomerne i den længste C-kæde, så C-atomet med OH-gruppen får det lavest mulige nummer: 

C-atomerne i den længste C-kæde er blevet nummereret. 

Da OH-gruppen sidder på C-atom nummer 1, hedder det butan-1-ol.

3) Til sidst identificerer vi eventuelle sidegrupper og deres placering på den længste C-kæde:

Sidekæden (methyl) er markeret med rød cirkel.

I dette tilfælde er der kun én sidekæde, nemlig en methylgruppe på C-atom nummer 3. Vi tilføjer derfor 3-methyl til navnet, og ender med: 3-methylbutan-1-ol. Vi har dermed navngivet denne alkohol.

Navngivning af alkoholer med flere end én OH-grupper
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Primære, sekundære og tertiære alkoholer

OH-gruppens placering på C-kæden har stor betydning for alkoholers kemiske og fysiske egenskaber. Derfor inddeler man alkoholer i tre kategorier, alt efter hvor OH-gruppen sidder:

  • Primære alkoholer (OH-gruppen sidder for enden af en C-kæde)
  • Sekundære alkoholer (OH-gruppen sidder inde i en C-kæde, men ikke i et forgreningspunkt)
  • Tertiære alkoholer (OH-gruppen sidder i et forgreningspunkt)
Hvad er en primær alkohol?

Strukturformlen for en primær alkohol ser generelt således ud:

Vi bemærker, at det C-atom, som OH-gruppen er bundet til, er bundet til 2 H-atomer og 1 alkylgruppe (R). Sagt med andre ord, så sidder OH-gruppen for enden af en carbonkæde. 

Med en sammentrukket strukturformel ser ovenstående primære alkohol således ud:

Vi ser her et konkret eksempel på en primær alkohol (ethanol):

Ethanol (en primær alkohol).

På alkylgruppens (R) plads, sidder der nu en CH3-gruppe. 

Med en sammentrukket strukturformel ser ethanol således ud:

Hvad er en sekundær alkohol?

Strukturformlen for en sekundær alkohol ser generelt således ud:

Vi bemærker, at det C-atom, som OH-gruppen er bundet til, er bundet til 1 H-atom og 2 alkylgrupper (R1 og R2). Sagt med andre ord, så sidder OH-gruppen inde i en carbonkæde (og altså ikke for enden af carbonkæden). 

Med en sammentrukket strukturformel ser ovenstående sekundære alkohol således ud:

Vi ser her et konkret eksempel på en sekundær alkohol (propan-2-ol):

Propan-2-ol (en sekundær alkohol).

Bemærk, at der på de to alkylgruppers (R1 og R2) plads, nu sidder CH3-grupper. 

Med en sammentrukket strukturformel ser propan-2-ol således ud:

Hvad er en tertiær alkohol?

Strukturformlen for en tertiær alkohol ser generelt således ud:

Vi bemærker, at det C-atom, som OH-gruppen er bundet til, er bundet til 3 alkylgrupper (R1, R2 og R3), og altså slet ikke til nogen H-atomer. Sagt med andre ord, så sidder OH-gruppen i et forgreningspunkt på carbonkæden. 

Vi ser her et konkret eksempel på en tertiær alkohol (2-methylpropan-2-ol):

 

2-methylpropan-2-ol (en tertiær alkohol).

Bemærk, at der på de tre alkylgruppers (R1, R2 og R3) plads, nu sidder CH3-grupper. 

Fysiske egenskaber

Når man taler om et stofs fysiske egenskaber, tænker man primært på stoffets opløselighed og stoffets smelte- og kogepunkter. 

Smelte- og kogepunkter

Når man taler om alkoholers smelte- og kogepunkter, er der traditi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind