Alkohol og celle­membranen hos rødbede

Her kan du få hjælp til at skrive rapport om alkohols påvirkning af cellemembranen hos rødbede. Rapporthjælpen indeholder vores ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi inddrager også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Øvelsen undersøger alkohols påvirkning af cellemembranen hos rødbede. Rapporthjælpen tager udgangspunkt i en version af forsøget, hvor man måler rødbedecellernes tab af farvestof vha. spektrofotometri. Man kan også udføre en version af forsøget, hvor man bare ser på væskens farveændring med det blotte øje. Du kan bruge rapporthjælpen, uanset om I har udført spektrofotometri eller ej.

Hjælp til de enkelte afsnit

Her kan du se et uddrag af vores eksempel på et afsnit om fejlkilder og usikkerheder

Forsøget er et kvantitativt forsøg, dvs., at vi måler sammenhængen mellem nogle bestemte størrelser. Måleusikkerheder kan derfor påvirke vores resultater. Usikkerhederne spiller f.eks. ind under opmålingen af vand og ethanol i bægerglassene, hvor vi ikke kan ramme mængderne helt præcist. En prøve med en lidt for høj ethanolkoncentration kan derfor få en lidt højere ekstraktion af betanin, end prøven egentlig burde have (og det omvendte, hvis prøven indeholder lidt for lidt ethanol).

Vi kan heller ikke være sikre på, at betaninet er fuldstændigt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Alkohol og cellemembranen hos rødbede

[1]
Bedømmelser
  • 02-11-2022
    Givet af 1.g'er på STX