Sproglige virkemidler og metrik

Her giver vi en forklaring på de sproglige virkemidler, som optræder i Æneiden. Vi giver en beskrivelse af de mest centrale virkemidler samt metrikken, dvs. den rytme, som eposet er skrevet i.

Vi fokuserer især på, hvordan forfatteren Vergil har brugt de homeriske eposer, Iliaden og Odysséen, som forbillede. Vi ser også på, hvordan virkemidlerne i Æneiden adskiller sig fra Homers eposer. 

Virkemidler i Æneiden og i de homeriske eposer

På mange måder efterligner Vergil metrikken og de sproglige virkemidler i de homeriske eposer, Iliaden og Odysséen. Ligesom hos Homer bruger Vergil det daktyliske heksameter som metrum (rytme), og han anvender karakteristiske virkemidler som epiteter, formler og sammenligninger i nogenlunde samme stil som Homer. 

På den måde signalerer Vergil tydeligt, at Æneiden skal læses i forlængelse af Homers eposer, altså i den samme epos-tradition som Iliaden og Odysséen. Dette passer også med, at hovedpersonen og temaerne i Æneiden er hentet fra Homer, Æneas optræder nemlig i Iliaden. Dermed forsøger Vergil at skabe en fornemmelse af, at Æneiden er et lige så ophøjet og betydningsfuldt værk som Homers eposer. Og det lykkes han med, for Æneiden har haft lige så stor betydning i europæisk litteratur som de homeriske værker.

Forskelle mellem Vergil og Homer

Alligevel er der nogle væsentlige forskelle mellem brugen af virkemidler i Æneiden og i Iliaden og Odysséen. Det har især at gøre med, at de homeri...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind