Rim og rytme

Digtet er præget af enderim

Næsten alle vers i "Guldhornene" slutter på et enderim. I de første 15 strofer følger rimene ikke et fast mønster. Her skiftes der i stedet løbende mellem forskellige kombinationer af parrim, krydsrim og omsluttende rim. 

Som eksempel på hvordan rimene bruges, tager vi udgangspunkt i de første otte vers af strofe 6. Her optræder der nemlig både parrim, krydsrim og omsluttende rim:

Og Fuglene synge.  aDugperler bade  bBlomsterblade,    bsom Vindene gynge.  aOg med svævende Fiedcen Möe hendandserdtil Marken afsted.       cVioler hende krandser.d

Som vi kan se i eksemplet, er der her enderim i alle versene, og rimmønstret ser sådan her ud: abbacdcd. Første og fjerde enderim udgør tilsammen et omsluttende rim. Det omslutter andet og tredje vers, som udgør et parrim. Femte og syvende vers udgør et krydsrim, og det samme gør sjette og ottende vers. 

I citatet ovenfor der altså både parrim, krydsrim og omsluttende rim. Sådan er det dog ikke i alle digtets strofer. Digtets første strofe består fx kun af parrim, mens den tredje strofe fx udgøres af parrim og krydsrim. Der er også enkelte undtagelser, hvor et vers slet ikke slutter på et rim. Det gælder fx første vers i strofe 10 og sjette vers i strofe 14.

Virkning 

Selv om der i størstedelen af digtet ikke er et fast rimmønster, så er de mange enderim med til at skabe en fornemmelse af sammenhæng i digtet. Næsten alle vers i digtet slutter på et rim, og det giver en forudsigelighed for læseren...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind