Zombiesvamp og The Last of US | SOP

  • HTX 3. år
  • SRP (Bioteknologi A, Engelsk B, SOP)
  • 10
  • 23
  • 8047
  • PDF

Zombiesvamp og The Last of US | SOP

Dette er et SOP med fagene Bioteknologi A og Engelsk B.

Emnet er "zombiesvampen" ophiocordyceps unilateralis og om dens mulighed for spredning til mennesker.

Der perspektiveres til ebola og computerspillet The Last of Us.

Elevens kommentar

Den udleverede opgaveformulering kombinerede ikke fagene optimalt.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning
1.1 Afgrænsning
1.2 Metode
2. Ophiocordyceps unilateralis
2.1 Livscyklus
2.2 I den levende myre
2.2.1 Death grip
2.2.2 Muskelpåvirkning
2.3 Andre værter
3. Spredning
3.1 Forhindringer
3.1.1 Biologisk
3.1.2 Samfundsmæssigt
3.2 Forudsætninger
3.2.1 Svækket vært
3.2.2 Lempelig observation
3.3 Epidemi undervejs
3.3.1 Forberedelse
3.3.2 Reaktion
3.3.3 Perspektiv
4. Konsekvens
4.1 Manipulation af Mennesket
4.1.1 Infektion
4.1.2 Opførelse
4.2 Epidemi
4.2.1 Plan
4.2.2 Reaktion
5. Konklusion
5.1 Perspektivering
6. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
På nuværende tidspunkt er der uendelige mængder af film, spil og tv-serier om zombier og en fremtid, hvor verdenen går under af dette. Vi ser regeringer og samfund falde sammen, og mennesker, der render rundt uden intelligens, rådner og angriber ”raske” mennesker. Men er dette en realistisk tanke? Kunne dette ske i virkeligheden?

Først og fremmest, hvad er en zombie? Pentagon i USA har defineret forskellige kategorier af zombier baseret ud fra, hvad der kunne forekomme. Der er bl.a. typer af zombier, der afgøres af, hvordan de forekommer, fx af symbiose, radioaktivitet, rummer (rumvæsener), patogener, magi osv. Desuden nævnes det at zombie-adfærd er når en person ikke er sig selv længere, altså ikke har kontrol over egen opførelse eller bevidsthed (Headquarters United States Strategic Command, 2010).

“The term zombie underlines that, while the manipulated individual may look like a person, it represents a fungal genome expressing fungal behavior through the body of a person.” (P. Hughes, B. Andersen, L. Hywel-Jones, & Billen, 2011)

I dag er der ingen tegn på at denne apokalypse, som filmuniverset beskriver, kunne ske for mennesker, dog kender man til sygdomme, der kan give ”zombieagtig” adfærd, fx rabies, der øger aggressiv opførelse, som vampyr-historierne er opstået af (Nilsson, 1998). Dog efter flere epidemier og andre møder med denne sygdom kender mennesket til den og har derved vacciner, og en pandemi er derfor meget usandsynlig (Statens Serum Institut, 2014). Men er der så noget der kunne overraske mennesker og sprede sig til en pandemi, som zombie apokalypse-idéen består af?

Ja. Dette foregår allerede ude i de tropiske skove. Menneskets fantasiscenarie om zombier forekommer i myresamfund hos myrerne Camponotus Leonardi. Her er det svampen Ophiocordyceps Unilateralis, der manipulerer myrenes adfærd så kraftigt, at forskere omtaler de inficerede myrer som zombier, ”We found that infected ants behave as zombies and displays the stereotypical behaviors of random rather than directional walking” (P. Hughes, B. Andersen, L. Hywel-Jones, & Billen, 2011). Udover dette passer det også på Pentagons beskrivelse af en type zombie, enten symbiose eller patogen-zombie. Men kunne mennesker blive udsat for denne manipulation af O. unilateralis? Kan den stoppes, og hvad skulle så til for at stoppe den for at få jorden, som vi kender den, til at gå under?

Dette vil jeg undersøge med denne opgave.

1.1 Afgrænsning
I denne opgave vil der holdes fokus på O. unilateralis' egenskaber fremfor genome, da dette ikke er kortlagt på nuværende tidspunkt. Dog vil der inddrages en redegørelse om en anden svamp, for sammenligningens skyld, dog ikke på celleniveau som før antaget, men mht. egenskaber.

Ved diskussion om samfundsmæssige hindringer for spredning og epidemi-tilfælde vil der tages udgangspunkt i USA alene. For at holde til det amerikanske perspektiv, vil det amerikanske spil The Last of Us, der bygger på O. unilateralis, blive brugt, som bud på reaktion. Her vil ebola-pandemien fra amerikansk synsvinkel blive perspektiveret til for et realistisk bud.

1.2 Metode
De fleste kilder, der er benyttet til udarbejdelsen af denne rapport, er videnskabelige rapporter om O. unilateralis, der er baseret på flere års observation af inficerede myrer. Flere af rapporterne er ikke frit tilgængelige på internettet, men kommet i min besiddelse igennem flere kontakter på Københavns Universitet, der har videre stillet mig til forfatterne af rapporterne. Forskeren David P. Hughes er den primære kilde til bioteknologi-delen af denne opgave, grundet han er en af de mest erfarende med denne svamp og har skrevet mange af de benyttede rapporter, og da han selv har diskuteret spørgsmålet om smitte til mennesker og om muligheden for zombier.

Den primære kilde til beredskabsplaner i tilfælde af sygdomsudbrud er fundet gennem den amerikanske organisation CDC, Center for Disease Control and Prevention. Desuden er der blevet søgt kontakt til en lang række amerikanske hospitaler angående hvad de har af sikkerhedsforanstaltninger, men uden svar. En anden kilde, der danner en stor del af grundlaget for diskussionen er Pentagons rapport angående en mulig zombie apokalypse, som ikke er fortroligt og derved ligger frit tilgængeligt på internettet... Køb adgang for at læse mere

Zombiesvamp og The Last of US | SOP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.