VØ Opgave 12.12 om LEGO | Virksomhedsøkonomi A1

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 10
 • 4
 • 546
 • PDF

VØ Opgave 12.12 om LEGO | Virksomhedsøkonomi A1

Opgaven her indeholder en besvarelse af opgave 12.12 fra Virksomhedsøkonomi A1 om Lego.

Opgave 12.12 handler om Årsrapporter for selskaber, og besvarer en række underspørgsmål om Lego i forbindelse med en årsrapport for virksomheden.

Lærers kommentar

"Rigtig fin besvarelse"

Indhold

1. Angiv navnet på LEGOs adm. Direktør og bestyrelsesformand.
2. Angiv, hvilke andre bestyrelsesposter LEGOs bestyrelsesformand har.
3. Angiv hvilket revisionsfirma der har revideret LEGOs årsrapport.
4. Sammenlign resultatopgørelsen med principskitserne i lærebogens figur 12.5 og figur 12.6, og bestem herudfra, hvilken opstillingsform der er anvendt i LEGOs resultatopgørelse.
5. Angiv, hvilke poster i resultatopgørelsen der ikke fremgår af figurerne 12.5 og 12.6, og diskuter indholdet af disse.
6. Angiv nettoomsætning og årets resultat for de seneste 5 år, og belys udviklingen i disse to ved hjælp af indekstal.
7. Forklar med udgangspunkt i ledelsens beretning årsagerne til udviklingen i omsætningen i det seneste regnskabsår.
8. Redegør for ledelsens forventninger til det kommende regnskabsår.
9. Angiv de samlede anlægsaktiver, de samlede omsætningsaktiver, egenkapitalen i alt og de samlede gældsforpligtelser pr. 31. december.
10. Redegør for, hvordan de materielle anlægsaktiver afskrives.
11. Angiv varebeholdningernes fordeling på råvarer og komponenter, varer under fremstilling og færdigvarer.

Uddrag

1. Angiv navnet på LEGOs adm. Direktør og bestyrelsesformand.
- Adm. Direktør: Jørgen Vig Knudstorp
Bestyrelsesformand: Niels Jacobsen

2. Angiv, hvilke andre bestyrelsesposter LEGOs bestyrelsesformand har.
- Adm. Direktør i William Demant Holding A/S
Næstformand for bestyrelsen I KIRKBI A/S
Næstformand for bestyrelsen i A.P.Møller-Mærsk A/S
Bestyrelsesformand i Össur hf.

3. Angiv hvilket revisionsfirma der har revideret LEGOs årsrapport.
- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab... Køb adgang for at læse mere

VØ Opgave 12.12 om LEGO | Virksomhedsøkonomi A1

[1]
Bedømmelser
 • 16-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigitig god opgave, gav meget inspiration