VØ opgave 11.3,11.5, 11.6 A1 Årsregnskabet

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 12
 • 7
 • 1151
 • PDF

VØ opgave 11.3,11.5, 11.6 A1 Årsregnskabet

Besvarelse af opgaverne

11.3
11.5
11.6

fra Systimes A1 opgavebog side 173-178

Opgaverne handler om:
Handelsvirksomheden Winemarker, Kolding
Produktionsvirksomheden Selma, Slagelse
Produktionsvirksomheden Smartbags, Herning

Indhold

c) Redegør for begreberne >>anlægsaktiver<< og >>omsætningsaktiver<<. Anlægsaktiver er værdi som indregnes i virksomheden over lang tid og er yderligere opdelt i materielle anlægsaktiver, immaterielle aktiver og finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver er de aktiver som forventer indfriet indenfor for kort tid. Og her taler vi om tilgodehavender fra debitorer, varelagre, likvide beholdninger, etc. d) Forklar, hvordan det vil påvirke året resultat for år 5 samt egenkapitalen pr. 31. december år 5, hvis der afskrives yderligere kr. 20.000 på biler. Hvis der afskrives yderligere kr. 20.000 på biler, vil det på kortsigt påvirke egenkapital negativ, idet at overskuet vil falde. Men på den anden side så komme de også hurtigere af med deres gæld til bilen og især hvis der er tale om en aktiv der mister værdi meget hurtigt kan det for en virksomhed betale sig at straksafskrive et aktiv.

VØ opgave 11.3,11.5, 11.6 A1 Årsregnskabet

[2]
Bedømmelser
 • 22-04-2014
  asdfsadfaskjvba.sngøaæbjdsk.gasdfaw
 • 17-03-2015
  God opgave, alt er rigtigt.